Aday memura fazla çalışma izni verilir mi?
04.05.2017

Aday devlet memuruyum. İşin çokluğu sebebiyle haftalık 40 saatten fazla çalışma yaptırılmaktadır. Haftalık en az 50 saat çalışmaktayım, ben de asil memurlar gibi fazla çalışma izni kullanabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     08.05.2017

Anayasanın 128 inci maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin atanmaları, yetiştirilmeleri, hakları, sorumlulukları, haklarının ve özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği hükmü bulunmaktadır.

            Bu çerçevede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun yürürlüğe konulmuştur.

Aday memurluğa ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun III üncü kısmının adaylık başlıklı 3’üncü bölümünde 54-56’ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

            Aday devlet memurlarına DMK belirlenen özel hükümler dışında memurlara uygulanan söz konusu kanunun bütün hükümleri uygulanmaktadır.

Fazla çalışma yaptırılan memura ne kadar izin verilir?

Devlet Memuru çalıştığı fazla mesainin ücretini izin olarak kullanabilir mi?

          Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca:

          -Aday devlet memurları da memurlar gibi çalışma saatlerine uymak zorundadırlar.

          -Aday devlet memurlarının çalışma saatleri haftalık 40 saattir.

          -Hizmet gereği olarak aday memurlar haftalık 40 saatten fazla çalışma yaptırılmaları halinde 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca ücret ödenmeli veya ücret ödenmiyorsa her 8 saatlik fala çalışma için 1 gün hesabı ile izin verilmesi gerekmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo